Sportbeleid

Panathlon-principes

KRC De Panne onderschrijft de Panathlon-verklaring. Deze verbintenis legt gedragsregels vast voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport.

De volledige tekst van de verklaring kan men in bijlage lezen. (link)

Doelstellingen van KRC De Panne

KRC DE PANNE wil al zijn spelers opleiden waarbij er aandacht is voor de voetbaltechnische opleiding, maar ook aan educatieve en sociale aspecten, zeker bij de jongeren. Het is de intentie om iedere speler steeds met plezier te laten voetballen.

KRC DE PANNE streeft ernaar om als club en als samenwerkingsverband in de regio, alle leeftijdsgroepen kansen voor trainen en voetballen aan te bieden. Voor elk niveau moet een kwalitatief goede training gegeven worden. Wat betreft het speelniveau wordt gestreefd naar de hoogste groep die bij een speler past.
Klik hier voor meer uitleg over de doelstellingen en taken van KRC De Panne.

Huishoudelijk Reglement KRC De Panne

Om de voetbalsport in goeie banen te leiden worden een aantal afspraken gemaakt onder spelers, ouders en club.

Verder zijn er een paar afspraken inzake hulp bij ongevallen.

Klik hier voor meer uitleg over de afspraken binnen KRC De Panne.

Selectiepolitiek

De ultieme beloning voor een voetballer is geselecteerd te worden voor de eerstvolgende competitiewedstrijd die in het weekend plaats vindt. Een selectie verdient een speler vooral door zeer regelmatig aanwezig te zijn op training, maar tevens door een goeie inzet en prestatie te tonen tijdens de training.

Het is de bedoeling dat ieder geselecteerde speler voldoende speelgelegenheid krijgt van de trainer die verantwoordelijk is voor de ploegopstelling. Maar die speelminuten moet de speler uiteindelijk wel zelf verdienen.

De jeugdtrainers gaan ervan uit dat iedere speler minstens 30' moet gevoetbald hebben, vooraleer men kan oordelen over de prestatie.

Bij sommige ploegen, waar naast een provinciaal team, ook nog een team in de gewestelijke reeksen aantreedt, is er sprake van wisselwerking. Inderdaad: een speler die betrokken is bij de provinciale ploeg kan aangeduid worden om bij de gewestelijke ploeg te spelen; het spreekt voor zich dat de omgekeerde richting ook mogelijk is.

Het doorschuiven van spelers wordt in overleg tussen de trainers geregeld en in samenspraak met de bevoegde Jeugdcoördinator.

Let op: een selectie kan niet worden geweigerd. Ook hiervoor heeft een speler een goede reden nodig, die de speler meldt aan de trainer.

Jeugdsportcoördinator

KRC De Panne werkt al jaren met een jeugdsportcoördinator.

Planning
Een jeugdspeler of zijn ouders kunnen bij de jeugdsportcoördinator terecht met vragen over de werking en doelstellingen van de club, zeker in verband met de jeugdteams.

Organisatie
Een jeugdspeler kan voor bijna alle praktisch beslommeringen geholpen worden door de jeugsportcoördinator : inschrijvingen en introductie, wedstrijdplanning, deelname aan tornooien in eigen club of bij andere clubs. Er worden geregeld voor spelers infovergaderingen
georganiseerd.

De jeugssportcoördinator houdt trainersvergaderingen waar spelers, begeleiding, ploegen worden besproken en geëvalueerd.

Voetbalkunde
De jeugssportcoördinator houdt de evoluties in het voetbal bij en zorgt ervoor dat op voetbalvlak visie en programma van de opleiding in KRC De Panne, actueel is.

Titularis Jeugdsportcoördinator van KRC De Panne

Op dit ogenblik wordt de functie van jeugdsportcoördinator waar genomen door :

CUVELIER Alain
Meeuwenlaan 26, 8660 De Panne, 0494 45 21 55 Alain.Cuvelier@pandora.be

Sportongeval?

Wat te doen bij een sportongeval?

Lees verder >>

Download het ongevallenformulier